Welcome to Keen Software House Forums! Log in or Sign up to interact with the KSH community.
 1. You are currently browsing our forum as a guest. Create your own forum account to access all forum functionality.

ME Mé zamyšlení.

Discussion in 'Czech/Slovak Community Discussion' started by Bradypus tridactylus, Oct 14, 2015.

Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.
 1. Bradypus tridactylus Trainee Engineer

  Messages:
  8
 2. Napoleocool Trainee Engineer

  Messages:
  20
  Aktuálne je Medieval Engineers dosť nudný keď ho porovnáš k Space Engineers. Space Engineers asi dostane o týždeň planéty, nové trysky a nový plynový systém (vodík a pod.). Medieval Engineers je dosť... prázdny. Chýbajú tam nekonečné svety, bloky, survival mechaniky, proste, veci na robenie. V Space Engineers stále môžeš postaviť lepšiu loď alebo ísť loviť pirátov. V ME môžeš tak asi si postaviť nejaký hrad a čakať kým ťa niekto nepobije. V stredovekej hre by som očakával dobrý bojový systém, ale to v ME tiež chýba, first person kamera je proste hrozná, skáče hore a dole keď kráčaš. Bojovať v third person je veľmi ťažké.
   
Thread Status:
This last post in this thread was made more than 31 days old.